Regulamin wypożyczalni SUP w Bydgoszczy

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sprzętu wypożyczanego w naszej wypożyczalni desek SUP. Jest on integralną częścią umowy wypożyczenia sprzętu a jego akceptacja musi zostać podpisana przez klienta w momencie odbioru deski SUP.

1. Klient oświadcza, że korzysta z wypożyczonego sprzętu na swoje własne ryzyko, posiada umiejętności pływackie, zna przepisy ruchu wodnego i korzysta ze sprzętu tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez Klienta zarówno sobie jak i osobom trzecim związane z użyciem sprzętu będącego przedmiotem umowy. Wyłączną odpowiedzialność za te szkody ponosi Klient.

3. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób wypożyczających sprzęt.

4. Osoby niepełnoletnie mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Pełnoletni opiekun ponosi pełną odpowiedzialność, także finansową, za osobę niepełnoletnią, jej zachowanie oraz wyrządzone przez nią szkody.

5. Mimo zapewnienia wszelkich starań, ze względu na delikatność wypożyczonego sprzętu, Wypożyczający nie jest w stanie zagwarantować jego poprawnego działania przez cały okres wynajmu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku podczas korzystania ze sprzętu, w skład których wchodzą m.in.:

6. Ponadto Klient zobowiązuje się do dbałości o przyrodę, nie zaśmiecania akwenów i miejsc postojów, a także uprzejmego zachowania wobec innych użytkowników szlaków wodnych.

<< Powrót